Спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба

 

Пројекат „Спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба“ подразумева обележавање и опремање старе школе у којој је у организацији ЈВуО од 25. до 27. јануара 1944. године одржан Светосавски конгрес – један од важнијих догађаја у историји Другог светског рата на простору бивше Југославије.

Светосавском конгресу присуствовали су представници свих партија Краљевине Југославије осим Комунистичке партије Југославије и Хрватске сељачке странке. Међу учесницима били су др Живко Топаловић испред Социјалистиче партије, др Адам Прибићевић испред Демократске странке, Антон Крејчин испред Републиканске странке, инг. Владимир Предавац испред Југословенске националне странке, политичар и академик Драгиша Васић, Драгољуб Дража Михаиловић и други.

 

 

Удружење Челник има намеру да објекат приведе намени уз сарадњу са МЗ Ба чији се председник Горан Јовичић слаже са нашим предлогом и тежњом за оснивањем спомен-собе Светосавског конгреса. Тренутно је неопходно урадити прикључак електричне енергије што је главни недостатак овог објекта и извршити санирање одређених делова крова и крова, затим одрадити електоринсталације, прикључак телефона и интернета, уградити грејне и расхладне уређаје, молерске радове и коначну адаптацију за саму поставку што подразумева постављање панела за изложбу, полица, витрина, видеобима и столица за презентације, опремање канцеларије и библиотеке у склопу спомен-собе, затим постављање видео-надзора, изградњу приступне стазе и уређење саме изложбе и околине простора.

 

 Школа у селу Ба

 

За потребе изложбе, Удружење „Челник“ прикупља материјал и потребне податке у сарадњи са др Немањом Девићем са Института за савремену историју у Београду. Када се опремање заврши и спомен-соба приведе намени, била би под надлежности Градске библиотеке у Љигу и Удружења „Челник“, а радила би два до три дана у недељи као и по потреби за најављене туре.

Циљ овог пројекта је формирање политички непристрасне изложбе која ће на објективан начин приказати историјске факте који су се одвили у селу Ба у зиму 1944. године. Овим пројктом у сарадњи са Градском библиотеком у Љигу и др Немањом Девићем, додатно би се обогатила туристичка понуда општине Љиг будући да се стара школа у којој се одржао Светосавски конгрес налази на траси обележених планинарских стаза Планинарског друштва „Победа“ што може ваљано да се искористи као додатни садржај. Локација је приступачна, с обзиром да се објекат налази у центру села Ба поред сеоског дома и главног пута.

У перспективи, спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба може да прерасте у музејску јединицу при будућем завичајном музеју Љига.

Постављање спомен-плоча у Љигу

Постављање спомен-плоча у Љигу   Постављање спомен-плоча на одговарајуће локације у Љигу било би од великог значаја за обележавање стогодишњице од проглашења Љига за варош.   у улици Војводе Мишића 1, где се данас налази стамбена зграда са Комерцијалном банком,...

Завичајни музеј у Љигу

Завичајни музеј у Љигу   Пројекат формирања завичајног музеја у Љигу главни је циљ Удружења „Челник“ које се и окупило око тог задатка. Потенцијална локација завичајног музеја у Љигу је кућа са првом апотеком у Љигу коју је подигла апотекарка Савке Ристић у...

Мапирање старих гробаља и споменика

Мапирање старих гробаља и споменика   У љишком крају постоје многа стара гробља која су данас запуштена и зашумљена. Добар део старих споменика су разрушени и употребљени као грађевински материјал тако да су до данас нека од гробаља остала потпуно...

Заштита куће Војислава Павловића у улици Војводе Мишића 55 у Љигу

Заштита куће Војислава Павловића у улици Војводе Мишића 55 у Љигу   У улици Војводе Живојина Мишића бр. 55 у Љигу налази се стара кућа коју је зидао абаџија Војислав Павловић (рођен 1906. године). Војислав Павловић је пореклом из Доњих Бањана од родитеља...

Спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба

Спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба   Пројекат „Спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба“ подразумева обележавање и опремање старе школе у којој је у организацији ЈВуО од 25. до 27. јануара 1944. године одржан Светосавски конгрес – један од важнијих...