Збирка докумената

 

Челникова збирка докумената садржи оригиналне документе као што су тапије, квите, уговори, рачуни, личне исправе, као и копије оригиналних докумената који су у власништву других архива или приватних лица.  Збирка је веома бројна, а овде ће бити изложени само поједини примерци.

 

 

1. Квита из Цветановца од 15. јуна 1911.

 

Квита од 15. јуна 1911. на 500 динара којом Милева Ђукић – удова почившег Милоја Ђукића из Цветановца купује плац „Вотњачину“ у истом селу. Текст је невешто писан руком црним мастилом на папиру у линије.  Документ је димензија 33х25 цм; у лошем је стању, првобитно пресавијен на осам делова. Четвртина докумета је одвојена од остатка папира и текст није видљив на местима где је папир био пресавијен. Потписник документа је Ђорђе Ђуић (?).

Документ је уступљен Удружењу Челник, а власништво је Мијољуба Ђукића из Београда.

2. Уверење Суда Општине Цветановачке

 

Уверење Суда Општине Цветановачке од 30. септембра 1928. године којим се потврђује да Радован Кустурић продаје пет плуга – дана – орања земље и кућу са зградама и окућницом од једног плуга – дана – орања. На документу су две таксене маркице од 20 динара напред и 10 динара на другој страни, а оверен је печатима Суда Општине Цветановачке и начелника среза Колубарског у Мионици. Документ је писан из два пута: једна и по страна исписана је плавим мастилом, уредним рукописом, а један део документа писан је накнадно црним мастилом 25. новембра 1928. године. Димензије документа су 33,5х20,5 цм.

Документ је устпљен Удружењу Челник, а власништво је Мијољуба Ђукића из Београда.

3. Чланска карта Удружења носилаца Албанске споменице

 

Чланска карта Удружења носилаца Албанске споменице Рајка Ђукића – земљоделца из Цветановца. Документ је у виду мале књижице димензија 11х9 цм са зеленим корицама на чијој предњој страни стоји симбол Албанске споменице и назив документа; у лошем је стању. На првој десној страни је слика „ратног друга ВИТЕШКОГ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I УЈЕДИНИТЕЉА“. На следећој десној страни су исписани изводи из правила Удружења носилаца Албанске споменице Краљевине Југославије. На средини су подаци о Рајку Ђукићу са потписом председника, секретара и носиоца документа, а ова исправа је издата под редним бројем: сп. број 37. На последњој десној страни је фотографија Рајка Ђукића и печат нацистичке Немачке са натписом Für den Krelskommandanten. У књижици се налази и пресавијених 100 динара од 1. маја 1941. године који највероватније још од 1945. године када је Рајко Ђукић умро.

Документ је уступљен Удружењу Челник, а власништво је Стојадина Ђукића из Цветановца.

4. Стална грађанска карта

 

Стална грађанска карта (легитимација) за Стрику Радована из Руме издата 25. VIII 1936. године у Руми. Израђена је на маслинасто зеленом танком картону димензија 13х9 цм. На предњој страни је таксена марка од 5 динара и печат Градског поглаварства Рума. Унутра са леве стране су лични подаци Радована Стрике, а десно је фотографија оверена поменутим печатом као и датум издавања и потписом „претстојника“ што је такође оверено поменутим печатом. На полеђини стоје подаци о супрузи Анђелки и кћерци Вери и још два печата Градског поглаварства Рума. Легитимацију је штампала Штампарија Дунавске бановине у Новом Саду. Исправа је у добром стању и власништво је Удружења Челник, а у збирку је доспела као поклон од Александра Михајловића из Љига који је до документа дошао при рушењу старе куће у Трудељу.

5. Стара тапија из Јајчића

 

Тапија од 25. септембра 1897. године којом начелство среза ваљевског потврђује суду ваљевском да је на дан 29. августа 1894. године за наплату потраживања јавној продаји изложено имање Милоша Мирковића из Јајчића и то земљу „Воћњачину“. Ова је земља по цени од 180 динар продата Петру Недељковићу (у документу је наведено из Јајчића али је по среди грешка).

На полеђини: Тапија од 18. августа 1902. године којом се потврђује да је Петар Недељковић из села Гукош исту земљу у Јајчићу продао Ранисаву Максимовићу из Палежнице по цени од 300 динара.

На документу се налази печат суда ваљевског и таксена марка од 3 динара. Документ се налази у власништву члана Удружења Челник Немање Максимовића.

6. Стална акција Ваљевске задруге

 

Стална акција Ваљевске задруге на 100 динара штампана 31. марта 1921. године на пресавијеном папиру. Акција је словила на Поповић М. Косту – апотекара из Мионице.

7. Акција Ваљевске штедионице

 

Акција Ваљевске штедионице на 200 динара од 1. јануара 1921. године на пресавијеном папиру. Гласила је на Стевана Јанковића.

Заоставштина Савке Ристић

Заоставштина Савке Ристић   Прва апотека у Љигу отворена је 1928. године у данашњој Хаџи Ђериној улици у кући Десимира Сајића (данас на скретању у улицу ка бензинској пумпи), а прва апотекарка је била Савка Ристић (1894-1986). Савка Ристић дошла је у Љиг из...

Збирка књига

Збирка књига   Збирка књига је јако разноврсна и дели се на грађу насталу у љишком крају, грађу чија је тематика љишки крај и осталу грађу. Овде ће бити бити изложени поједини репрезентативни примерци.    Споменар из Трудеља   Споменар из Трудеља...

Заоставштина Будимира М. Савића

Заоставштина Будимира М. Савића   Будимир М. Савић  (1910-1997) био је трговац из села Ивановци код Љига. Као момак одлази у Београд где завршава трговачку школу и почиње да ради као шегрт код чувеног београдског трговца Владе Митића у његовој...

Збирка докумената

Збирка докумената   Челникова збирка докумената садржи оригиналне документе као што су тапије, квите, уговори, рачуни, личне исправе, као и копије оригиналних докумената који су у власништву других архива или приватних лица.  Збирка је веома бројна, а овде ће...

Збирка наоружања и муниције

Збирка наоружања и муниције     Јатаган из 19. века са једним очуваним ухом и делом кабазе и видљивим траговима паразвана од олова. Димензије 71 цм; ухо и кабаза 14,9 цм; оштрица 56,6 цм. Локалитет: Јајчић – Богавица. Први светски рат2. Затварач и магацин...