Заштита куће Војислава Павловића у улици Војводе Мишића 55 у Љигу

 

У улици Војводе Живојина Мишића бр. 55 у Љигу налази се стара кућа коју је зидао абаџија Војислав Павловић (рођен 1906. године). Војислав Павловић је пореклом из Доњих Бањана од родитеља Светислава и Кристине (рођ. Спасојевић из Славковице). Абаџијски занат учио је код Живојина Марјановића у Љигу, а мајсторски ипит полагао је у Горњем Милановцу. Посао абаџије започиње у Љигу код у кући Гаје Симића 1934. године, а следеће 1935. године купује плац од Михаила Рулића у данашњој улици Војводе Мишића 55 где гради кућу са радњом у приземљу у периоду од 1935-1940. године. Од 1945. постаје члан Абаџијске задруге где остаје до пензије.

 

Војислав Павловић

Кућа у улици Војводе Живојина Мишића бр. 55

 

Комплекс куће Војислава Павловића са позидом и двориштем састоји се од куће са локалом, станом и таваном правоугаоне основе која је грађена у две фазе, помоћног објекта, позиде од камених квадара, степеништа и дворишта. Плац данас није целовит. Делови дворишта су у међувремену распродати, а остао је само део лево од куће изнад позиде. Сама кућа има више власника тако да су стан и локал власништво различитих људи. Цео комплекс је у лошем стању, а у кући је 2019. године пукла водоводна цев и изазвала поплаву. Кров је склон паду, али су зидови остали солидни. Фасада је оштећена у у пољу спрата код терасе где се убрзано круни и распада те би стога били неопходни радови на санацији куће. Позида нема фугне, али се добро држи, као и степенице. Помоћни објекат је у лошем стању, али нема нарочиту вредност.

Кућа је грађена у варошком стилу какав је био заступљен у варошицама у западној Србији и Шумадији. Фасада куће је за време у које је грађена у тек основаној вароши веома напредна и достојна много већих градских целина (идентична, али скромнија кућа налази се у Омладинској улици 75 у најужем центру Краљева); слична јој је по стилу градње и кућа преко пута на углу Војовде Мишића и трга Милорада Драшковића, а слична кућа налазила се на месту данашње „Кафанице“ и била је у власништву Милана Недељковића, првог председника Општине Љиг (од 1926-1941) стога се овакав тип куће може сматрати за аутентично обележје Љига будући се очуван тип ове куће у улици Војводе Мишића 55 може сматрати напреднијим у односу на друге примере из околине. Такође, према мишљењу великог дела грађана у Љигу и шире, ова кућа је, уз кућу са првом апотеком у Војводе Мишића 29, једна од две најлепше куће у Љигу те би свака преправка фасаде на овом објекту или његово рушење било велики ударац за варош.

 

Фасада

 

Сокла фасаде до улице се састоји од два приземна реда прецизно клесаних гранитних квадара од којих је сваки дужине 1м, а у средини се налази квадар од пешчара као праг. На њих са страна належу по два реда мањих квадара дужине по 50 цм, а у укупној дужини од једног метра. Изнад сокле је пластично постоље за по два реда полукружних конзола изнад којих се налазе подупирачи за терасу. Врата локала налазе се на средини приземља између два мања излога, а све заједно прекривено је белим металним ролетнама.

Над приземним делом, у равни плоче, налазе се четири моћна подупирача за терасу. Сама тераса се састоји од балустраде коју четири стуба рашчлањују на три поља са по 11 балустера са предње стране, а бочно се налази по једно поље са по пет балустера. На терасу излазе врата на средини фасаде која су у равни са улазним вратима у локал у приземљу и по један прозор са страна. Врата и прозори се завршавају у истој равни, оивичени су пластичним фасадним тракама и прекривени су жутим ролетнама. На ивицама фасаде на спрату налазе се пиластери рашчлањени у осам једнаких поља.

 

Кућа у улици Војводе Живојина Мишића бр. 55

 

Изнад пиластера налази се пластична таенија која раздваја ниво спрата од нивоа крова. Ту почиње архитрав који се састоји од по јенде метопе на крајевима које належу на пиластере у виду два круга где је мањи круг уписан у већи. Уместо триглифа, на архитраву се налазе два квадрата са полукружно преломљеним ивицама које квадратима дају облик неправилног осмоугла. Између преломљених квадрата налазе се три мала прозорска оквира без стакла. Архитрав је са горње стране оивичен траком зубаца изнад којих се налази истурени венац од две мање и две веће истуреније траке које даље држе још две рашчлањене траке изнад којих је забат.

Забат се састоји од пет степенастих поља од којих је највеће средишње, затим два споредна и два најмања са крајевима. Главно поље забата састоји се од празног поља које належе на архитрав и које се продужава и на два споредна поља. Изнад њих су поља са вертикалним пластичним линијама. Врхови степенастих поља завршавају се пластичним зупцима изнад којих су венци са по четири траке. Забат је покривен лимом.

Лева, односно јужна страна фасаде са стране дворишта је доста једноставнија. У приземном делу налази се један већи прозор од локала прекривен жутом ролетном. Приземље и спрат рашчлањени су пластичном траком која се креће у дужи терасе. У равни спрата су два прозора оивичена пластичним тракама, а у продужетку је део који је накнадно дозидан где се налазе улазна врата наткривена бетонском плочом и један прозор неједнак онима из прве грађевинске фазе. На архитраву који је оивичен венцима са по две траке на доњем делу и четири траке на горњем, нема украса, већ само четири мала правоугаона прозорска отвора.

Кров је на једну воду и належе на јужни зид. Јужни зид нема никаквих украса и на њега належе друга кућа. Од забата се степенасто уздиже формирајући тако тавански простор.

 

Завичајни музеј у Љигу

Завичајни музеј у Љигу   Пројекат формирања завичајног музеја у Љигу главни је циљ Удружења „Челник“ које се и окупило око тог задатка. Потенцијална локација завичајног музеја у Љигу је кућа са првом апотеком у Љигу коју је подигла апотекарка Савке Ристић у...

Постављање спомен-плоча у Љигу

Постављање спомен-плоча у Љигу   Постављање спомен-плоча на одговарајуће локације у Љигу било би од великог значаја за обележавање стогодишњице од проглашења Љига за варош.   у улици Војводе Мишића 1, где се данас налази стамбена зграда са Комерцијалном банком,...

Заштита куће Војислава Павловића у улици Војводе Мишића 55 у Љигу

Заштита куће Војислава Павловића у улици Војводе Мишића 55 у Љигу   У улици Војводе Живојина Мишића бр. 55 у Љигу налази се стара кућа коју је зидао абаџија Војислав Павловић (рођен 1906. године). Војислав Павловић је пореклом из Доњих Бањана од родитеља...

Спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба

Спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба   Пројекат „Спомен-соба Светосавског конгреса у селу Ба“ подразумева обележавање и опремање старе школе у којој је у организацији ЈВуО од 25. до 27. јануара 1944. године одржан Светосавски конгрес – један од важнијих...

Љиг – Вечити граничник

Љиг – Вечити граничник   Пројекат „Љиг – Вечити граничник“ има за циљ приређивање свеобухватне монографије о Љигу и околним областима у част прве стогодишњице од проглашења Љига за варош (1920). Монографијом ће бити обухваћене области природних и друштвених...