Римски период

 

Присуство људи у околини Љига током римског периода посведочено је на више места. На ушћу реке Љиг у Колубару пронађени су остаци великог сеоског домаћинства односно виле рустике.  Локалитет је смештен са десне стране реке на благом узвишењу, а простире се на површини од око 40 хектара. Локалитет је регистрован 1951. године, а од 2005. почињу систематска ископавања.  Досада је откопана пространа вила у чијем саставу су стамбени и економски део и велико термално купатило које се простире на површини од 4000 m2, док други комплекс чине житнице и остаци два повећа објекта површине по 1000 m2, а уз то је откривено и неколико мањих објеката.

 

Локалитет Аине у Ћелијама на ушћу Љига у Колубару

 

На Руднику је још Јанко Шафарик спровео прва археолошка ископавања у Србији 1865. године на месту где је пронађена мермерна плоча која је припадала храму посвећеном Мајци Земљи, а која сведочи да је тај храм обновио римски цар Септимије Север, „старањем, Касија Лигурина, царског прокуратора а под надзором Публија Фунданија Еутихета и Публија Елија Муцијана, колона.“ Септимије Север је владао од 193. до 211. године, а према карактеристикама текста, ова плоча је могла бити постављена на обновљени храм између 1. јуна 193. и децембра 195. године. Бројни су и други римски налази из Рудника и непосредне околине, као што су оловни сандуци, заостали од римских некропола, остаци других римских плоча са натписима узиданим у потоње објекте, новац и слично.

Занимљиви су и римски налази из Калањеваца, засада једини такви налази на територији Општине Љиг. У овом селу је око 1901. године, по приповедању тадашњих житеља откривена четвртаста грађевина димензија 40 х 40 метара, а у њој 50 килограма олова и римска посуда у облику негроидног дечака.

Римски поредак у сливу Љига руше Западни Готи који у последњој четвртини 4. века упадају у Царство и пустоше га све до Цариграда. Ово харање посведочено је управо слојевима гарежи и новцем који припада времену од 349-383. године са локалитета Анине што говори да вила није дуго живела и да се престанак живота у њој поклапа са готским харањима по Балкану.

Касноатнички и рановизантијски период, односно време након готских упада у последњој четвртини 4. века па до прве половине 7. века није посведочен у широј околини Љига. Исто се може рећи и за потоње периоде све до 13. века када имамо прве сигурне податке о боравку људи на овим просторима.

 

Најранији житељи љишке области

Најранији житељи љишке области   Шира околина Љига насељавана је још у средњем и горњем палеолиту, односно старијем каменом добу. Најстарији пронађени трагови присуства човека у блиској околини Љига су из Шалитрене пећине у Брежђу. У улазном делу пећине пронађени...

Љиг у Другом светском рату 1941-1945. године

Љиг у Другом светском рату 1941-1945. године   Љиг се током немачке окупације 1941-1944. године налазио у саставу Качерског среза и Крагујевачког округа, територије која је била изразито политички турбулентна и представљала једно од најважнијих жаришта, како...

Од Љишке кнежине до „Кућа на Љигу“

Од Љишке кнежине до „Кућа на Љигу“   Модерни период на простору данашње општине Љиг почиње након последњег аустро-турског рата 1791. године, са повратком Алексе Ненадовића из фрајкора. Према сведочењу његовог сина, Проте Матеје Ненадовића, тада је Ваљевска нахија...

У сусрет првој стогодишњици

У сусрет првој стогодишњици   Падом комунизма у земљама источног блока, по Југославију наступају веома тешка и смутна времена. Љиг у том смислу није био ништа другачији. Још се памте редови за основне животне намирнице испред самопослуга трговинског предузећа...

Љиг у социјалистичкој Југославији

Љиг у социјалистичкој Југославији   Након завршетка Другог светског рата, формира се Скупштина општине Љиг 24. 10. 1944. године, као Народноослободилачки одбор варошице Љиг, а од 15. маја 1945. године, делује као месни народни одбор Љиг. Одбор је био под...